یار دبستانی
 
قالب وبلاگ
دوستان فرهنگي
پيوندهای روزانه
لوگوی دوستان من

متن  امتحان املای پایه چهارم

 

کودکان سرمایه اصلی هر کشوری هستند. آنان آینده ی کشور خود را می سازنند و سبب

 

 پیشرفت آن می شوند.در حال حاضر بیشتر کشور های جهان از جمله ایران  عضو سازمان

 

ملل متحدند.

 

 

غلام رضا تختی مظهر مهربانی وآزادگی  یکی از بزرگ ترین  پهلوانان  وورزشکاران

 

ایرانی است.او به همه یاد داد که هر شکست می تواند مقدمه ی یک پیروزی بزرگ باشد.

 

قانون چیز خوبی است چون برای ایجاد وحفظ عدالت لازم است و حالا من به قانون پای بند م

 

و برای آن ارزش قائلم.

 

 

با این که سالها از مرگ ژول ورن می گذرد  آثار او هنوز کهنه نشده اند . او کتا ب های خود

 

 را فقط براساس خیال  پردازی نمی نوشت و برای نوشته هر کتاب  مدت ها مطالعه وتحقیق

 

 می کرد.

 

 

جبار باغچه بان  معلمی دل سوزو مهربان  ودوست کودکان بود که سر گذشت این انسان

 

بزرگ پیوسته سرمشق کسانی است که می خواهند با دست خالی  ونیروی صبر  کارهای

 

 بزرگی انجام دهند .

 

 

پدر پولی را که شب پیش کنار گذاشته بود در دست داشت پرسیدم:"این پول برای چیست؟"

 

پدر گفت:"این پول زکات فطر است.فطریه را باید امروز به کسانی که مستحق دریافت آن

 

 هستند بدهیم." 

[ 89/12/03 ] [ 21:33 ] [ خانم عباسي ]

                                    به نام خدا

نام ونام خانوادگی:                      امتحان نوبت اول               درس تاریخ/ مدنی

کلاس چهارم                            

     دبستان                          مدت زمان امتحان :     60دقیقه         

___________________________________________________________

الف)گزینه ی صحیح را با  ×  بزنید.      ۲ نمره

1- اولین اقوامی که به ایران آمدند چه نام داشتند؟

الف)آریایی ها                     ب) آشوری ها                  ج) ایلامی ها 

2-چه کسانی  به سرزمین مادها حمله می کردند وبه آنها  زیان می رساندند ؟

 الف) پارس ها                   ب) ایلامی ها                    ج) آشوری ها 

3-اولین پادشاه هخامنشیان چه کسی بود؟

الف)داریوش                      ب)کوروش                      ج)اسکند ر

4-رسیدگی به کار مالیات وحسابرسی به آن ها باعث اختراع چه شد؟

الف) خط                           ب)عدد                            ج) قانون

___________________________________________________________

ب)در جا های خالی کلمه های مناسب بنویسید.   ۲نمره

1-لقب فرمانروایان  مصر ---------بود.

2- اولین ابزاری که توسط انسان ساخته شد از جنس ----------- بود.

3-مهم ترین و طولانی ترین راه ها در زمان داریوش -------------نام داشت.

4-پایتخت مادها شهر -------------------بود.

___________________________________________________________

ج)گزینه صحیح وغلط را با علامت   مشخص کنید.  ۲ نمره          صحیح             غلط

1-مهمترین مشکل انسان نخستین فراهم کردن غذا بود.                                     

2-حضرت نوح (ع) در شهر مصر زندگی می کرد.                                        

3-پادشاه زمان حضرت ابراهیم (ع) نمرود نام داشت.                                      

4-با رواج کشاورزی مردم در شهرها خانه های دائمی ساختند.                          

___________________________________________________________

د)به سوالات زیر پاسخ  کامل دهید.

 

1-سه گروه آریائیها را نام ببرید؟۵/۱نمره

 

2-چرا ماد ها در ابتدا نمی توانستند آشوری ها را شکست بدهند؟۱نمره

 

 

3-اولین شهر ها در کنار کدام رودها به وجود آمدند؟۱نمره

 

4-سه مورد از کارهای مهم داریوش را نام ببرید؟۵/1نمره

 

5-اولین روستا ها چگونه به وجود آمدند؟۱نمره

 

 

 

                                                   به نام خدا

نام ونام خانوادگی                              نوبت اول                 امتحان تاریخ/مدنی

مدت زمان 60دقیقه

___________________________________________________________

درس مدنی

الف)در مقابل پاسخ صحیح   ×  بزنید.۵/۱نمره

1-دومین جامعه ای که کودکان در آن زندگی می کنندکدام است؟

 

الف)مدرسه                     ب)خانواده                     ج)مسجد

 

2-مردم در مسجد پشت سر چه کسی نماز می خوانند؟

 

الف)انسان نیکوکار           ب) امام جماعت                    ج)انسان فداکار 

 

3-مردم در مسجد برای حل مشکلا ت محله ی خود چه می کنند؟

 

الف)دعا می کنند              ب)نماز می خوانند                 ج)مشورت می کنند

___________________________________________________________

 

ب)در جا ی خالی کلمه مناسب بنویسید.  ۵/۱نمره

 

1-روز ---------روز شرکت در نماز جمعه است.

 

2-مدرسه محل ----------------است.

 

3-کودکانی که در خانواده از تربیت ومحبت واخلاق خوب بهره مند شوند در آینده افرادی ------------------خواهند شد. ___________________________________________________________

ج)به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

1-دو نفر از افرادی که در مدرسه کار می کنند را نام ببرید؟۱نمره

 

2-چرا دین اسلام به خانواده اهمیت زیادی داده است؟۱نمره

 

3-معنای نظم چیست؟۵/۱نمره

 

 

4-چرا بیشتر مردم روستا یک دیگر را می شناسند؟۵/۰نمره

 

5-دو نمونه از مشکلاتی که خانواده پر جمعیت با آن روبرو هستند را بنویسید؟۱نمره

 

                                                                                            موفق باشید.

[ 89/12/03 ] [ 21:30 ] [ خانم عباسي ]

 امتحان بنویسیم

۱-به کلمات زیر یک کلمه اضافه کن وبا آن ها جمله بساز؟ ۳نمره

 

روز:-------------:-----------------------------------------------------------

 

ورزش:------------:---------------------------------------------------------

 

نم:----------------:-----------------------------------------------------------

___________________________________________________________

 

۲-برای کلمات زیریک  هم معنی بنویسید؟☺۲نمره

 

 

مرتب (                  ) ارض(              ) اسراف(                 ) علم (                   )

___________________________________________________________      

 

۳-در جمله های زیر منادا را مشخص کن؟۱نمره

 

الف)سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز      (                    )

 

ب) ای دوست این هدیه  را از من بپذیر  (                    )

___________________________________________________________

 

۴_مخالف کلمه های زیر را بنویسید؟   ☻۲نمره

 

غم (              )  سیراب (               )  قطع (                )  دوستی (                 )

___________________________________________________________

 

۵-هر یک از جمله های زیر را با فعل های مناسب کامل کن؟ ۵/۱ نمره

 

الف: قطره های آب از آسمان -------------

 

ب:ژول ورن داستانهای خود را براسا س خیال پردازی ----------------

 

ج:خواب دیدم در مسابقات المپیک --------------

___________________________________________________________۶-برای کلمات زیر یک صفت بنویسید؟  ۲  نمره

 

قانون --------------  شب  ---------------  فکر -------------  گل --------------

 

۷-شکل کامل کلمه های زیر را بنویس؟  ۲نمره

 

سیه (              ) یه (            )  گر (            )   مث (              )

___________________________________________________________

 

۸-هم خانواده هر کلمه را بنویس ؟  ۵/۱نمره

 

صلح  --------------                 جامعه ------------   مقصود --------------

 

___________________________________________________________

 

۹-نوشته های زیر را در چند جمله ادامه دهید؟ ۳  نمره

 

الف) اگر می توانستم پرواز کنم ----------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

ب)شب سردی بود . از آسمان ------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

___________________________________________________________

 

۱۰-دو قانون خوب برای کلاس خود بنویسید؟۲ نمره

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                                           موفق باشید

 

                                                                                        

[ 89/12/03 ] [ 21:25 ] [ خانم عباسي ]

                                                      به نام خدا

نام ونام خانوادگی                          امتحان جغرافیا  نوبت اول                 پایه چهارم

دبستان                    زمان امتحان  60دقیقه

___________________________________________________________

1-پاسخ صحیح را با علامت   ×     مشخص کنید. 2نمره

 

الف)خورشید از جهت  ----------- طلوع می کند.

 

مشرق                مغرب               شمال 

                 

ب)نوک عقربه ی قطب نما همیشه در چه امتدادی قرار دارد؟

 

شمال-جنوب          شرق-غرب              شمال شرقی-شمال غربی

 

ج)جلگه حاصل خیز وپهناور ایران جلگه --------------است.

 

البرز                لوت                    خوزستان

 

د)از به هم پیوستن جویبار ها -----------به وجود می آید.

 

رود               دریا                    جلگه

___________________________________________________________

2-در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.2نمره

الف)به زمین های پائین کوه ----------------می گویند.

 

ب)در نقشه همیشه ---------------در بالاو جنوب در پائین قرار دارد

 

ج)رشته کوه شمال ایران --------------است که بلندترین قله آن --------------نام دارد. 

___________________________________________________________

 

3-جمله صحیح یا غلط را با علامت  ×    مشخص کنید.2نمره               صحیح     غلط

 الف)به پستی های زمین نا همواری می گویند.                                             

 

ب)به بالاترین نقطه ای که روی کره جغرافیا قرار دارد قطب جنوب

می گویند                                                                                                 

ج)دشت کویر خاک مناسبی  برای کشاورزی دارد.                                             

ه)در کوهپایه ها شهر ها وروستا های زیادی به وجود آمده اند.                               

                                                                                   

 به نام خدا                                           نام ونام خانوادگی:

امتحان:جغرافیا                                نوبت اول                               زمان 60دقیقه

 

_____به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

4-مفاهیم زیر را تعریف کنید.4نمره

 

رشته کوه--------------------------------------------------------------------------------

 

قله--------------------------------------------------------------------------------------

 

نقشه------------------------------------------------------------------------------------

 

دشت------------------------------------------------------------------------------------

 

5-دانش جغرافیا چیست؟5/1نمره

 

 

6-دو دشت وسیع وخشک و بی آب ایران را نام ببرید؟1نمره

 

7-راهنمای نقشه چه کمکی به ما می کند؟1نمره

 

 

8-دو قله ی بلند رشته کوه زاگرس را نام ببرید؟1نمره

 

9-وسایلی که به ما کمک می کند تا جغرافیا را بهتر بیاموزیم را نام ببرید؟(4مورد)2نمره

 

 

10-آبرفت چگونه به وجود می آید؟5/1نمره

 

 

11-جهت های فرعی را روی شکل نشان دهید.2نمره

 


                                                                            شمال                  

                                                   شرق                                           غرب

                                                                             جنوب            

                                                                                                                                                                                                                             موفق باشید                                                                                  
[ 89/12/03 ] [ 21:23 ] [ خانم عباسي ]
 پاسخ صحیح را با علامت (X) مشخص کنید.۵/۲

۱-اولین کار در کشاورزی کدام است؟

کاشتن دانه               آب دادن                      شخم زدن               سم پاشی

۲-گیاه در کدام یک از آب های زیر بهتر رشد می کند؟

آب نمک                 آب مقطر                    آب لوله کشی          آب صابون

۳-امروزه  کشاورزان برای شخم زدن زمین های خود از چه راهی بیشتر استفاده  می کنند؟

 دست               داس                          گاو                       تراکتور

۴-کدام یک از حشرات زیر دسته جمعی به مزارع حمله می کنند ومحصولات را می خورند؟

عنکبوت            زنبور                         پروانه                      ملخ

۵-کدام یک از محصولات زیر در نقاط سرد وکو هستانی به خوبی رشد می کنند؟

خرما             گردو                              برنج                      پنبه


در جا های خالی کلمه ی مناسب  بنویسید.۵/۲

۶-قسمت مایع مانند غلیظی که تمام سلول را پر می کند ------------------نام دارد.

۷-سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ----------------است.

۸-محل غذا سازی گیاهان ----------------- است.

۹-به علف های زیادی که خودبه خود در لابه لای گیاهان کاشته شده می رویند --------------می گویند.

۱۰-کار کشاورزی یعنی ----------------گیاهان مفید.ادامه مطلب
[ 89/08/23 ] [ 8:38 ] [ خانم عباسي ]

 

پاسخ درست را با علامت(X)مشخص کنید.

۱-مهم ترین شهر عربستان چه نام دارد؟

الف :مدینه       ب:مکه        ج:یثرب       د:جده

۲-مسلمانان به سرپرستی چه کسی به حبشه مهاجرت کردند؟

الف:حضرت علی(ع)   ب:ابوطالب    ج:جعفر بن ابی طالب   د:عبدالمطلب

۳-کدام یک ازموارد زیر مبدا تاریخ مسلمانان جهان می باشد؟

الف:تولد پیامبر    ب:بعثت پیامبر  ج:هجرت پیامبر از مکه به مدینه  د:بیعت پیامبر

۴-سپاهیان وحکومت بنی امیه به وسیله چه کسی شکست خوردند؟

الف:معاویه       ب:ابو موسی اشعری   ج:ابو مسلم خراسانی   د:ابوسفیان

-----------------------------------------------------------------------------

ب)در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

۵-در زمان حکومت -----------قبایل ترک به ایران آمدند.

۶-مغول هابه فرماندهی--------------به ایران حمله کردند.

۷-حضرت محمد(ص)یک ماه در سال به -------می رفت وباخدا رازونیازمی کرد.

--------------------------------------------------------------------------------

ج)جملات صحیح وغلط را با علامت(X)مشخص کنید.

۸-نخستین مردی که به دین اسلام ایمان آوردجعفر ابن ابیطالب بود.
ص غ

۹-حضرت محمد (ص)تا سه سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت کرد.

۱۰-سردسته مخالفان پیامبر در مکه عمروعاص بود.

--------------------------------------------------------------------------------

د)به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱۱-آرزوی حضرت محمد(ص)قبل از بعثت چه بود؟

۱۲-مهمترین کار پیامبر درمدینه چه بود؟

۱۳-چرا گروهی از مخالفان خانه ی عثمان را محاصره کردندواوراکشتند؟

۱۴-علت جنگ حضرت علی(ع)بامعاویه چه بود؟

۱۵-شرایط صلح امام حسن(ع)با معاویه را بنویسید؟

۱۶-علت حمله ی مغول ها به ایران را بنویسید؟

--------------------------------------------------------------------------------

سوالات مدنی

--------------------------------------------------------------------------------

الف)پاسخ درست را با علامت(X)مشخص کنید.

۱-پس از پیامبر رهبری جامعه ی اسلامی برعهده ی چه کسانی است؟

الف:نمایندگان مردم     ب:پیشوایان دینی  ج:رییس جمهور  د:پیشوایان دینی

۲-بالاترین مقام کشور کدام است؟

الف:رییس جمهور  ب:رهبر  ج:رییس مجلس  د:قوه قضاییه

-------------------------------------------------------------------------------

ب)در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.

۳-رسیدگی به اختلافات وشکایات مردم بر عهده--------------است.

۴-انقلاب اسلامی بر پایه ی-------و--------و---------به پیروزی رسید.

-------------------------------------------------------------------------------

ج)صحیح یا غلط را با علامت(X)مشخص کنید.

حکومت اسلامی ما از نوع ولایت است.   ص         غ

------------------------------------------------------------------------------

د)به سوالات زیر پاسخ دهید.

۶-اگر آموزش وپرورش در کشور گسترش پیدا کند چه نتیجه ای به دست

می آید؟

--------------------------------------------------------------------------------

۷-یکی از وظایف مهم مردم در جامعه ی اسلامی امر به معروف ونهی از منکراست .آن را توضیح دهید؟

--------------------------------------------------------------------------------۸-سه نمونه از صفات رهبر جامعه اسلامی را بنویسید؟

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                موفق باشید

 

[ 89/05/06 ] [ 23:59 ] [ خانم عباسي ]
.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

اي معلم نام و هم يادت به خير


ياد درس آب و بابايت به خير


اي دبستاني ترين احساس من


بازگرد اين مشقها را خط بزن

از اینکه این وبلاگ برای دیدن انتخاب کردید یک دنیا سپاس . سعی می شود هر جمعه مطالب این وبلاگ به روز شود .
و امید است همکاران ودانش آموزان و دوستان عزیز با نظرات وپیشنهادات سازنده خود درهر چه
بهتر شدن مطالب این وبلاگ مرا یاری رسانند ...............
موضوعات وب
امکانات وب
.: اتاق گفتگوی آنلاین و مجازی فرهنگیان :.

آزادی قلم

پیج رنک گوگل

پیج رنک سایت شما

پیج رنک

کد متحرک کردن عنوان وب